برق اظطراری UPS

مقاله‌ها و آموزش‌های مربوط به سیستم‌های برق اظطراری UPS

پارامترهای اصلی دستگاه برق اضطراری UPS

پارامترهای اصلی دستگاه برق اضطراری UPS

THD یا Total Harmonic Distortion بارهایی که از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده می کنند ، به دلیل ایجادهارمونیک در شبکه باعث داغ شدن سیم مارنول و به تبعه آن باعث بروز گرما در سیستم برق می شوند . بنابراین در جاهایی که تعداد منابع تغذیه...

بیشتر بدانید
error: